ZJN LAATSTE KOERS

In memoriam Ronny Rigole – 06/08/1949 – 04/04/2020

We wisten dat Ronny Rigole, bestuurslid van onze K.V.C. Vlug en Vrij, sinds half maart opgenomen was met een longontsteking in het Jan Yperman Ziekenhuis. Al vlug bleek het te gaan om het coronavirus en uit de berichten bleek dat het niet goed ging met Ronny. Het was nodig om hem in een coma te brengen met de hoop om er weer bovenop te geraken. Eind maart werden de berichten over de gezondheid van Ronny steeds minder goed. Ronny was zijn “laatste koers” aan het rijden…

Ronny was jarenlang een gedreven bestuurslid en medewerker van onze veloclub waarbij hij vooral zorgde voor de mobiele seingevers. Elk jaar was Ronny aanwezig op onze Omloop van de Grensstreek. Hij was er niet alleen, ook Agnes, zijn echtgenote hielp mee om het ganse VIP-gebeuren op die dag te organiseren en Jurgen, zijn zoon, om in de wedstrijd de bergprijs te noteren…

Maar ook helpen denken en werken aan de organisatie van de wedstrijd was hem niet te veel. Of een bezoek brengen aan mogelijke medewerkers en sponsors… Of in de laatste jaren ook zorgen voor de seingevers voor Kruiseke na het overlijden van Raoul… Niets was Ronny te veel.

En natuurlijk: wie onder ons herinnert zich Ronny niet als diegene die altijd goed was voor een kwinkslag en een nieuwe klucht. In feite zaten we elke keer te wachten op die fijne momenten die wij met Ronny mochten beleven. Zag en hoorde je op de dag van de koers ergens een groepje opeens lachen? Je zag ze bij Ronny staan.

Nu zitten we hier… zelfs geen moment om nog even langs te gaan om hem in gedachten een laatste groet en dikke merci toe te wensen en te zeggen. Maar we zullen Ronny en zijn vriendschap steeds in onze hart dragen en bij het startschot van de volgende Omloop van de Grensstreek, wanneer dat ook zal zijn, zullen we zeker even omhoog kijken en naar hem knipogen…

Maar we wensen ook Agnes, Jurgen en Kathleen, en Ard, zijn kleinzoontje, veel sterkte toe. Nu en in de toekomst.

Een iets is zeker… als Ard later aan iemand zal vragen of hij of zij zijn grootvader heeft gekend en wie het was, zal het een lang antwoord worden met daarin veel hartelijkheid, leute en vriendschap!